ครูและบุคลากร

  • หมวด: ครูและบุคลากร
  • เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 08 กันยายน 2561 22:07
  • เขียนโดย kru
  • ฮิต: 412

 

นายก้าแหมน  ลูกเหล็ม นายเริงชัย    ปูเงิน
นายต้ากีม   กุลดี   นางศัสมียา  ศุภนิมิตวรกุล
  นางสาวหนึ่งฤทัย  มะแซสะเต็ง   นางศรัญญา  มูฮำหมัด
  นางสาวอาอีฉ๊ะ  การกล้า   นายแวมูฮัมหมัดฟาซี  แวยูนุ
  นายสุรินทร์  ดลหล้า   นายมูฮัมหมัดรุชลัน  ลือบากะลูติง
  นางอาภรณ์  อำหมัด   นางรสมีณี  ผิวดำ
  นายอัสนาวี  สาระภี   นายฟาฮัส  หลานหลงส้า
  นางสาวจันทร์นิภา  หวังสัน   นางสาวสุธีลักษณ์  บรรดา
  น.ส.นูรฮายาตี กาจะลากี   นายอับดุลเลาะห์  บาเหะ
  น.ส.มณี   เตาะสาตู   นายการานี    แดงหรา