ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งโรงเรียน

74/11 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

81170

โทรศัพท์ 

075-810215

โทรสาร

075-810215